Over Ondernemersvereniging Angeren (Ondernemend Angeren)

De Ondernemersvereniging Angeren heeft een lange traditie.

Reeds in 1955 is een aantal winkeliers uit Angeren overgegaan tot het oprichten van een vereniging. Deze winkeliersvereniging organiseerde diverse beurzen in de plaatselijke zalen als “De Pippel” en “Poelzicht”

In 1976 werd de vereniging omgedoopt tot “Angerense Ondernemers Club”. Naast winkeliers werden ook dienstverlenende ondernemers lid. Hierdoor kreeg de club een veel breder draagvlak. Er werden jaarlijks terugkerende activiteiten georganiseerd, zoals de moederdag- en vaderdagactie en de  Sinterklaasoptocht. Ook nam de club met veel succes deel aan de Carnavalsoptochten onder de naam “De Stipkes”. In 1994 richtten een veertigtal ondernemers de Ondernemersvereniging Angeren op.

Doelstelling was om in Angeren een aantrekkelijk leefklimaat te scheppen en te behouden. Op initiatief van de ondernemersvereniging worden jaarlijks in de kersttijd de verlichte sterren langs de doorgaande wegen opgehangen. Ook de sterrenactie is een doorslaand succes met uitreiking van de prijzen door de kerstman.

Sinds 2008 is de organisatie van de Lente Kriebels ook in handen van de Ondernemers Vereniging. Uit de ondernemersvereniging komt het platform Leefbaarheid Angeren voort. Dit platform behartigd de belangen van de Angerense gemeenschap bij gemeente en provincie. Inmiddels is de ondernemersvereniging uitgegroeid tot een gewaardeerde gesprekspartner van diverse overheids-instanties .

Intussen is het platform leefbaarheid Angeren opgeheven en op initiatief van de Ondernemersvereniging Angeren de stichting met vereniging Strijdbaar Angeren opgericht, die nu spreekbuis is voor de Angerense bevolking ten aanzien van gemeente en provincie.

Zoals gezegd staat voor de ondernemersvereniging een prettig en kwalitatief goed leefklimaat in Angeren voorop. Wij hopen dan ook dat deze website daarin bijdraagt.

Veel leesplezier toegewenst op het vernieuwde www.ondernemendangeren.nl

Het bestuur

Simone Roording

Voorzitter

Bas Gerritsen

Bestuurslid

Marlijn Abbink

Secretaris

Loes Scholten

Penningmeester